DateTitle
Aug 26 - Aug 27Showcase Tournament
Aug 26 - Aug 27Showcase Tournament
Sep 09 - Sep 10Showcase Tournament
Sep 09 - Sep 10USA Invitational
Sep 16 - Sep 17Showcase Tournament
Sep 16 - Sep 17Showcase Tournament
Sep 16 - Sep 17Showcase Tournament
Sep 23 - Sep 24Showcase Tournament
Sep 23 - Sep 24Showcase Tournament
Sep 23 - Sep 24Showcase Tournament
Sep 30 - Oct 01Showcase Tournament
Oct 07 - Oct 08Showcase Tournament
Oct 07 - Oct 08Showcase Tournament
Oct 07 - Oct 08Showcase Tournament
Oct 14 - Oct 15Showcase Tournament
Oct 14 - Oct 15Showcase Tournament
Oct 14 - Oct 15Showcase Tournament
Oct 21 - Oct 22Showcase Tournament
Oct 21 - Oct 22Showcase Tournament